Przemówienie Pani Dyrektor podczas uroczystości urodzin patrona naszej szkoły bł. Edmunda Bojanowskiego.

 Czcigodny Księże Arcybiskupie,
Drodzy Kapłani, Szanowni Rodzice i Kochani Uczniowie

   Dzisiejszy dzień to kolejna data, która znajdzie się w kalendarium naszej szkoły, a ta wyjątkowa uroczystość z okazji urodzin naszego Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego jest kolejnym etapem tworzenia jej tradycji.

   Życie bł. Edmunda Bojanowskiego przypada na czasy niepokojów, ucisków i zrywów powstańczych pierwszej połowy XIX wieku. Urodził się 14.11.1814 r. w Grabonogu koło Gostynia, w ówczesnym Księstwie Poznańskim, w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie ziemiańskiej. Atmosfera panująca w rodzinie i postawy rodziców tak wpłynęły na kształt jego osobowości, że „miłość Ojczyzny była dla niego pierwszą po miłości Boga”.

   Punktem przełomowym w życiu bł. Edmunda była epidemia cholery w roku 1849, która doprowadziła zubożałą ludność wiejską do nieopisanej nędzy i osierociła wielką liczbę dzieci. Wówczas bł. Edmund z narażeniem życia, dniem i nocą pielęgnował chorych, za własne oszczędności kupował biednym wieśniakom żywność i lekarstwa oraz sprowadzał do chorych lekarza i kapłana. Myślał także o tym, by stworzyć ludowi wiejskiemu możliwość kształcenia się. Założył wypożyczalnie książek i dążył wszelkimi siłami do tego, by przez ożywienie tradycyjnych zwyczajów ludowych podnieść poziom kultury i moralności ludu wiejskiego.

   W swym pedagogicznym wyczuciu bł. Edmund Bojanowski rozumiał jasno, że wszelkie wychowawcze starania trzeba zaczynać od dziecka, dlatego poświęcił się bez reszty sierotom. Z czasem troską wychowawczą objął także inne dzieci wiejskie, organizując dla nich tzw. ochronki. Bł. Edmund sam opracował program pracy wychowawczej w ochronkach na każdy dzień, tydzień i każdą porę roku.

   Oryginalny jego pomysł polegał także na tym, że do pracy opiekuńczo-wychowawczej w ochronkach postanowił „powołać” dziewczęta wiejskie. Był przekonany, że musi to być zespół osób ofiarnych, ożywionych wspólną ideą, więc coś w rodzaju zakonu. Tak bł. Edmund Bojanowski będąc człowiekiem świeckim założył 3 maja 1850 r. żeńskie zgromadzenie zakonne o charakterze apostolskim.         

   Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Zapisał się w pamięci jako „serdecznie dobry człowiek” (...).

   Dlatego jesteśmy dumni, że  patronem naszej szkoły  jest Edmund Bojanowski, który swoim życiem wskazywał drogę szczególnie dzieciom i młodzieży.

  Myślę, że wszyscy chcemy odnosić sukcesy, zwycięstwa, ale pamiętajmy, że nic nie mamy za darmo, musimy na to zapracować, znosić trudności nauki, trudności codziennego życia, podejmować różne decyzje. Tak jak robił to Edmund Bojanowski.

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI W GALERII.

,,Listopadowe wycieczki z Marszałkiem”

Wycieczki są niezwykle efektywną metodą poznawania historii.  Dlatego 14 listopada 2017 uczniowie klas 5/6 udali się na spacer historyczny po naszym mieście - Śladami Marszałka po Białymstoku – zorganizowany przez PTTK. Dzięki odpowiednio zbudowanej narracji, materiałom ikonograficznym i wykorzystaniu potencjału odwiedzanych miejsc, uczniowie mogli uruchomić wyobraźnię i ,,przenieść się w czasie”. Pomogła w tym inscenizacja ,,przypadkowego” spotkania z Marszałkiem, czyli przebranym w historyczny strój przewodnikiem. Trasa wycieczki wiodła przez miejsca, w których Marszałek przebywał. Serdecznie dziękujemy  Pani Izabeli Czajkowskiej – przewodnik PTTK,  za niezwykłą lekcję historii.

Patriotyczne śpiewanie 2017

9 XI 2017r. w białostockich Spodkach kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie, nauczyciele i rodzice z wielu szkół miasta Białegostoku i okolic oraz mieszkańcy Białegostoku uczcili wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej: Patriotyczne śpiewanie2017

Gra miejska ,,Z Marszałkiem po Białymstoku”.

        8 XI 2017 r. wzięliśmy udział w grze miejskiej ,,Z Marszałkiem po Białymstoku”. zorganizowanej przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa.

Czytaj więcej: Gra miejska2017

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz